FANDOM


TBA

ARMORED CORE FORMULA FRONT STAFFEdit

PRODUCEREdit

Toshifumi Nabeshima

DIRECTOREdit

Nozomu Iwai

Lead ProgrammerEdit

Nobuhiko Yoshino

Planning Dept.Edit

Planning StaffEdit

Yuya Kimijima
Ryosuke Fujino
Masayuki Yumoto
Satoru Yanagi
Tetsu Ageta

System Development Dept.Edit

System Development StaffEdit

Shinichiro Nishida
Masao Uezono

Technical Dept.Edit

Programming StaffEdit

Takasuke Ando
Takeshi Eguchi
Toshimitsu Koyachi
Hiroshi Takada
Tomonari Kuramochi
Hirotake Fukuoka
Kazutaka Era
Akito Kiriyama

3D Graphic SectionEdit

Lead 3D Graphic DesignerEdit

Isao Saitoh

3D Graphic StaffEdit

Nozomi Shiba
Sachito Okui

2D Graphic SectionEdit

Lead 2D Graphic DesignerEdit

Hisao Yamada

2D Graphic StaffEdit

Hirokazu Akino
Jun Miyauchi
Takehito Ide
Tomomi Imazu

Design SectionEdit

Design StaffEdit

Shinsasku Matsuoka
Masahiro Miki
Tatsuya Mori

Emblem Design StaffEdit

Daisuke Satake
Akira Takimoto
Eri Ogawa
Takashi Kojoh
Yohei Arai
Yoko Tsukamoto
Hiroaki Ueno

N.O.Y.B. (None of Your Business)Edit

Sound SectionEdit

Lead ComposerEdit

Tsukasa Saitoh

Sound StaffEdit

Hideyuki Etoh
Kouta Hoshino
Ayako Minami
Yuji Kanda
Syohei Tsutiya
Daisuke Matsumoto

CG SectionEdit

CG StaffEdit

Takayuki Toda

Project Management Dept.Edit

Project Management StaffEdit

Yoshiyuki Ikeda
Toshiya Kimura
Taro Takezawa

Test Management StaffEdit

Ryosuke Yamada

Publicity TeamEdit

Publicity StaffEdit

Noriko Ozaki
Keiichiro Segawa

Hiroyuki Gotoh
Yoshinori Komatsu
Suminobu Satoh
Tomohiro Shimokawa

Web Publicity TeamEdit

Publicity DesignEdit

Hiroyuki Kani
Yuuki Sugimura

TestersEdit

Kenji Akiba
Daisuke Deguchi
Akihiro Toujo
Shingo Kishida
Akira Sasaki
Takuma Kinjo
Hironori Hagiwara
Takahiro Sakuma
Toshiyuki Inoue
Tomohiro Ito
Takuro Seguchi
Fumio Nakanishi

Voice ArtistsEdit

CastEdit

Atsuko Tanaka
Filiz
Masato Amata

Recording StaffEdit

Teiji Yamamoto (TFC)

Audio DirectorEdit

Voice Recording DirectorEdit

Soichiro Kubo (TFC)

SupervisorEdit

Naotoshi Zin

FROM SOFTWARE © 1997-2005 FromSoftware,Inc. All rights reserved.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.