FANDOM


STAFFEdit

PRODUCEREdit

Toshifumi Nabeshima

MECHANIC DESIGNEREdit

Shoji Kawamori

MAIN PROGRAMMEREdit

Ryuji Okamura

PROGRAM STAFFEdit

Koji Nakanishi
Masashi Sakai
Takayuki Terada

PLANNING STAFFEdit

Naoki Murata
Yui Tanimura

3D GRAPHIC STAFFEdit

Kenichi Kaneko
Masato Miyazaki
Ikumi Moriyama

Hayato Shiomi

2D GRAPHIC STAFFEdit

Yasuhiro Kamimura
Makoto Sato
Takeo Kido
Hidetsune Sato
Kunio Hashimoto

DESIGN STAFFEdit

Takashi Aoyagi
Tetsuya Taniyama

Kazutaka Miura
Shinsaku Matsuoka
Eri Ogawa

SOUND STAFFEdit

Tsukasa Saito
Yuji Kanda
Keiichiro Segawa
Ikuya Ichinohe

CG STAFFEdit

Mitsuo Tosaka
Shinji Nagano
Toshiyuki Suzuki
Takashi Shinozuka
Kazuhito Shimada
Manabu Himukai
Takeshi Kato
Koji Nagata

TECHNICAL SUPPORTEdit

Hiroyuki Arai
Yusuke Ebata
Yosuke Usui
Hiroshi Takada

BUSINESS AFFAIRS STAFFEdit

Toshiya Kimura
Tatsuya Kawate
Mutsuo Nakanishi
Yoshiyuki Ikeda
Yuri Suzuki

PUBLICITY STAFFEdit

Toshio Shimada
Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yoshiko Kurusu

Hiroyuki Kani

Hiroyuki Gotoh
Yoshinori Komatsu

SPECIAL THANKSEdit

Kenichiro Tsukuda

Reiichi Ito (KOTOBUKIYA)

CASTEdit

OPERATOREdit

Kikuko Inoue

ZIO MATRIXEdit

Naoko Ishii

EMERAUDEEdit

Hochu Otsuka

BALENAEdit

Miki Yoshino

CONCORDEdit

Tomoe Hanba

INDIESEdit

Toshihide Tsuchiya

EARTH GOVERNMENTEdit

Yuzuru Fujimoto

BOCEdit

Hideaki Nonaka
Hiroshi Iida
Kenichi Mochizuki
Maiko Yamaoka
Mami Kosuge
Mika Kanda
Yoshinobu Fujita

Kosuke Toriumi
Michiko Yuki
Yuji Ueda
Yuko Tomikawa

COMPUTER VOICEEdit

Ryo Horikawa
Ryotare Okiayu
Yuko Minaguchi
Miho Yamada

SUPERVISOREdit

Naotoshi Zin

AGETEC,INC.Edit

EXECUTIVE PRODUCEREdit

Hideaki Irie

PRODUCEREdit

Mark Johnson

ASSISTANT PRODUCEREdit

Franz Stoppenbach

PRODUCTION COORDINATOREdit

Satoshi Shimojima

PRODUCTION ASSISTANTEdit

Shinji Iwata

©2001 AGETEC,Inc.Edit

©1997-2001 FromSoftware,Inc.Edit

All rights reserved.Edit

STAFFEdit

PRODUCEREdit

Toshifumi Nabeshima

MECHANIC DESIGNEREdit

Shoji Kawamori

MAIN PROGRAMMEREdit

Ryuji Okamura

PROGRAM STAFFEdit

Koji Nakanishi
Masashi Sakai
Takayuki Terada

PLANNING STAFFEdit

Naoki Murata
Yui Tanimura

3D GRAPHIC STAFFEdit

Kenichi Kaneko
Masato Miyazaki
Ikumi Moriyama

Hayato Shiomi

2D GRAPHIC STAFFEdit

Yasuhiro Kamimura
Makoto Sato
Takeo Kido
Hidetsune Sato
Kunio Hashimoto

DESIGN STAFFEdit

Takashi Aoyagi
Tetsuya Taniyama

Kazutaka Miura
Shinsaku Matsuoka
Eri Ogawa

SOUND STAFFEdit

Tsukasa Saito
Yuji Kanda
Keiichiro Segawa
Ikuya Ichinohe

CG STAFFEdit

Mitsuo Tosaka
Shinji Nagano
Toshiyuki Suzuki
Takashi Shinozuka
Kazuhito Shimada
Manabu Himukai
Takeshi Kato
Koji Nagata

TECHNICAL SUPPORTEdit

Hiroyuki Arai
Yusuke Ebata
Yosuke Usui
Hiroshi Takada

BUSINESS AFFAIRS STAFFEdit

Toshiya Kimura
Tatsuya Kawate
Mutsuo Nakanishi
Yoshiyuki Ikeda
Yuri Suzuki

PUBLICITY STAFFEdit

Toshio Shimada
Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yoshiko Kurusu

Hiroyuki Kani

Hiroyuki Gotoh
Yoshinori Komatsu

SPECIAL THANKSEdit

Kenichiro Tsukuda

Reiichi Ito (KOTOBUKIYA)

CASTEdit

OPERATOREdit

Kikuko Inoue

ZIO MATRIXEdit

Naoko Ishii

EMERAUDEEdit

Hochu Otsuka

BALENAEdit

Miki Yoshino

CONCORDEdit

Tomoe Hanba

INDIESEdit

Toshihide Tsuchiya

EARTH GOVERNMENTEdit

Yuzuru Fujimoto

BOCEdit

Hideaki Nonaka
Hiroshi Iida
Kenichi Mochizuki
Maiko Yamaoka
Mami Kosuge
Mika Kanda
Yoshinobu Fujita

Kosuke Toriumi
Michiko Yuki
Yuji Ueda
Yuko Tomikawa

COMPUTER VOICEEdit

Ryo Horikawa
Ryotare Okiayu
Yuko Minaguchi
Miho Yamada

SUPERVISOREdit

Naotoshi Zin

PUBLISHEREdit

Stephen C.H. Lin (Chairman/CEO, Metro3D,Inc.)

©2002 Metro3D,Inc.Edit

©1997-2002 FromSoftware,Inc.Edit

All rights reserved.Edit

TBA